Máy lọc chỉ có dữ liệu vào ngày giao dịch (trừ thứ 7, chủ nhật và ngày lễ), dữ liệu quá khứ chỉ có từ ngày 01/07/2021 đến hiện tại